Home » Inicjatywy » Tydzień książki w szkole

Witam w naszej szkole!

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych dzieci, poszerzanie ich horyzontów i wzrost wiedzy. Dlatego co roku wychodzimy z nowymi propozycjami edukacyjnymi jakie mają prowadzić do ich rozwoju. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów co świadczy o poziomie naszej szkoły i wysiłkach naszej kadry nauczycielskiej. Edukacja jest kluczem do sukcesu Dyrektor szkoły Wanda Fryt

Tydzień książki w szkole

W obliczu postępującej komputeryzacji coraz  większego znaczenia nabiera edukacja czytelnicza. W związku z tym  nauczyciele zorganizowali „Tydzień książki w szkole”. Celem tego działania było zwrócenie uwagi uczniów na korzyści płynące z czytania, jak również propagowanie czytelnictwa i pierwszych prób pisarskich wśród dzieci.

Do inicjatywy włączyli się oprócz nauczycieli i uczniów także rodzice oraz pracownicy Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.

Jako wstęp do działań wśród uczniów i ich rodziców przeprowadzono ankietę na temat książek, które chcieliby przeczytać i mogłyby się znaleźć w szkolnej bibliotece, w związku z programem rządowym ,,Książki naszych marzeń”

 

DZIEŃ PIERWSZY

Wychowawcy klas I – III czytali uczniom wiersze J. Brzechwy i J Tuwima oraz wspólnie recytowali i inscenizowali treści ruchem.  Uczniowie klas I-VI wykonali dowolną techniką rysunek przedstawiający ulubionego bohatera literackiego. Dzień pierwszy zakończył się konkursem plastycznym- ,, Mój ulubiony bohater”.

Powołana komisja dokonała oceny prac uczniów oraz przyznała nagrody.

DSCF6286

Zwycięzcy konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater książkowy”

 

DZIEŃ DRUGI

,,Co warto naśladować”

Dzieci z oddziałów kształcenia zintegrowanego przebrali się za wybraną postać i cytowali wybraną frazę językową charakteryzującą wybranego bohatera.

Uczniowie klas IV-VI prezentowali  krótką wypowiedz na temat: ,,Jaką cechę cenię w bohaterze literackim  najbardziej?” .Ponadto uczniowie układali w klasach hasła promujące czytanie książek.

Podsumowaniem dnia było wyłonienie przez komisję najbardziej twórczego i pomysłowego przebrania oraz najciekawszej wypowiedzi i przyznanie nagród.

DSCF6283

Bohaterowie książkowi z kl. O

DSCF6260

Kamil Kmita wcielił się w postać Pirata z Karaibów

DSCF6300

„Jaką cechę cenię najbardziej w moim bohaterze?” – uczniowie klas IV-VI prezentują krótka wypowiedź.

 

DZIEŃ TRZECI

W ramach akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom”, o ustalonej godzinie wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie, czytali uczniom przez 5 minut przygotowany tekst. Następnie dzieci wykonały w grupach ilustrację do tego fragmentu utworu.

DSCF6294 DSCF6296

W ramach akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom” p. R.Kielian i A.Szeląg czytały dzieciom fragmenty ulubionych książek.

 

DZIEŃ CZWARTY

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki – ,,Witajcie w naszej bajce!” .

W tym dniu gościliśmy w naszej szkole rodziców, pracowników z Biblioteki Pedagogicznej,  Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja  w Kazimierzy Wielkiej  oraz twórców regionalnych prozy i poezji z naszego terenu – księdza Jana Dudka oraz pana Zdzisława Kulisia.

Przedstawiciele rodziców przeczytali  wybrany utwór  w ramach akcji ,,Mądra szkoła czyta dzieciom”

Następnie literaci z naszego regionu opowiadali, jak zaczęła się ich przygoda z pisaniem oraz zaprezentowali fragmenty swojej twórczości.

Jako podsumowanie przedsięwzięcia, dzieci zaprezentowały fragment ulubionej lektury w formie teatralnej, a także zaśpiewały  ulubione piosenki i wiersze.

Fundatorami nagród książkowych i drobnych upominków rzeczowych byli: Rada Rodziców, Dyrektor szkoły oraz Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja  w Kazimierzy Wielkiej.

DSCF6317

Jury (zaproszeni poeci regionalni, ksiądz Jan Dudek oraz pan Zdzisław Kuliś, dyrektorzy Biblioteki Publicznej i Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej oraz przedstawiciele Rady Rodziców) wraz ze zwycięzcami konkursu na najpiękniejszą zakładkę.

 

DZIEŃ PIĄTY

„Podróże kształcą” – spotkanie z podróżnikiem Mariuszem Kurcem w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. M. Reja w Kazimierzy  Wielkiej. Celem tego  spotkania było poznanie sylwetki człowieka, który w podróżach odnajduje cel swojego życia i dla którego są one wielką pasją. Zwiedził on około 75 krajów świata, a większość jego wypraw to podróże autostopem po obszarach Afryki i Azji. Spotkanie dostarczyło uczniom wielu niezapomnianych wrażeń, gdyż pan Mariusz również filmuje na bieżąco miejsca w których przebywa.

IMG_7542

Nasza szkoła:

Nasze inicjatywy: