Home » Aktualności » V Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

Witam w naszej szkole!

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych dzieci, poszerzanie ich horyzontów i wzrost wiedzy. Dlatego co roku wychodzimy z nowymi propozycjami edukacyjnymi jakie mają prowadzić do ich rozwoju. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów co świadczy o poziomie naszej szkoły i wysiłkach naszej kadry nauczycielskiej. Edukacja jest kluczem do sukcesu Dyrektor szkoły Wanda Fryt

V Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

26 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyła się V edycja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „ Polskie ptaki”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Koła Łowieckiego nr.2  „Pionier”  w Kazimierzy Wielkiej – pan Jerzy Czarny.

Na uroczystość wręczenia nagród przybył Burmistrz Miasta i Gminy – pan Adam Bodzioch i zastępca burmistrza – pan Łukasz Maderak oraz członkowie koła łowieckiego: Waldemar  Oziębło, Leszek  Bucki.  Kazimierski Dom Kultury reprezentowała pani Dorota Pilarska.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej różnymi technikami, przedstawiającej jeden gatunek ptaka w środowisku naturalnym.

Na konkurs wpłynęły 53 prace plastyczne, wykonane przez małych artystów: 24 w kategorii klas I – III i 29 w kategorii klas IV – VI z następujących szkół rozsianych na terenie naszej gminy:

z SSP im. Antoniego Mietnikowskiego w Zięblicach,

z Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie,

z SSP im. Tadeusza Kościuszki w Cudzynowicach,

z SSP im. mjr Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Gorzkowie,

z SSP nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej,

z SSP im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej

P1460866

P1460867

Jury w składzie:  przewodniczący – Leszek Bucki, członkowie: Waldemar Oziębło, Dorota Pilarska, Łukasz Maderak, wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji.

w kategorii klas I – III

I miejsce – Oliwia Szarawara- SSPnr.1 w Kazimierzy Wielkiej

II miejsce – Paweł Woźniak- SSP w Wielgusie

III miejsce – Oliwia Jaskuła- SSP w Kamieńczycach

Wyróżnienia: – Amelia Wrzesień – SSP w Cudzynowicach

– Zuzanna Sambór – SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

P1460933

w kategorii klas IV – VI

I miejsce – Patrycja Szczypiór – SSP w Zięblicach

II miejsce – Oliwia Maj- SSP nr.3 W Kazimierzy Wielkiej

III miejsce – Bartosz Nowak – SSP w Gorzkowie

Wyróżnienia: – Julia Motyka – SSP w Zięblicach

– Michał Radosz – SSP w Kamieńczycach

P1460938

Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej przyznał dodatkowe wyróżnienia:

Nikola Kubeczko – SSP w Gorzkowie

Urszula Dera – SSP w Gorzkowie

Julia Kieljan – SSP w Kamieńczycach

Sponsorami nagród w konkursie byli: Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Koło Łowieckie nr.2 „Pionier”, Rada Rodziców naszej szkoły oraz pani Dyrektor – Wanda Fryt.

Zaproszeni goście oraz uczestnicy konkursu obejrzeli wystawę prac plastycznych oraz występ przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod tytułem „Kochajmy ptaki”. Znalazła się w nim prezentacja multimedialna prezentująca gatunki polskich ptaków,  inscenizacje wierszy i piosenki.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Na ręce opiekunów trafiły podziękowania dla szkół oraz obrazki o tematyce przyrodniczej.

P1460902

Nasza szkoła:

Nasze inicjatywy: