Home » Aktualności » Jasełka w Bejscach

Witam w naszej szkole!

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych dzieci, poszerzanie ich horyzontów i wzrost wiedzy. Dlatego co roku wychodzimy z nowymi propozycjami edukacyjnymi jakie mają prowadzić do ich rozwoju. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów co świadczy o poziomie naszej szkoły i wysiłkach naszej kadry nauczycielskiej. Edukacja jest kluczem do sukcesu Dyrektor szkoły Wanda Fryt

Jasełka w Bejscach

Bożonarodzeniowe Jasełka dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bejscach.

 W styczniu uczniowie  wzięli udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi w domu Pomocy Społecznej w Bejscach.

Wyjazd uczniów zastał sfinansowany z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ spotkanie uczniów z osobami niepełnosprawnymi miało charakter profilaktyczny, zapobiegający powstawaniu  negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży. Wizyta uczniów w Domu Pomocy Społecznej         

w  Bejscach miała na celu kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się         

z osobami niepełnosprawnymi umysłowo   i ruchowo, okazywania szacunku i empatii wobec osób słabszych  i potrzebujących pomocy.

wp_20170111_10_01_12_pro wp_20170111_10_01_31_pro wp_20170111_10_01_35_pro wp_20170111_10_04_09_pro

Nasza szkoła:

Nasze inicjatywy: